Neşeli Çiçekler Anaokulu

HOŞGELDİNİZ


 

  DeÄerli Anne ve Babalar;

     Hayata hazırlanırken sevginin,saygının,özgüvenin ve barıÅın vazgeçilmezliÄini benimseyen, var oldukları gibi sevilmenin hazzını yaÅayarak, koÅulsuz kabul edildiklerini anlayan, neleri baÅarabildiklerini gördüklerinde öÄrenmenin zevkli olduÄunu farkeden,sevgiyi en iyi Åekilde hisseden, onlara neler verdiÄimiz kadar nasıl verdiÄimiz de önemli olan, sevgi ve saygıyı hem kendilerine gösterildiÄinde hem de karÅısındakine gösterdiklerinde mutlu olan, yetiÅkinlik dönemlerinin temeli olan 4-6 yaÅ aralıÄındaki geliÅimlerini en doÄru Åekilde geçirerek geleceÄin saÄlıklı yetiÅkinlerini ve nesillerini yetiÅtirmeyi MECÄ°DÄ°YEKÖY NEÅELÄ° ÇÄ°ÇEKLER ANAOKULU olarak hedefliyoruz.

      Her anne ve baba sahip olduÄu çiçeÄi büyütürken oldukça hassastır. Aynı hassasiyeti çiçeÄini göndereceÄi okulun Åartlarında da haklı olarak aramaktadır. Bu baÄlamda verilen eÄitim, öÄretmen ve personel seçimi, gıda alımı, sosyal aktiviteler, fiziki Åartlar, hijyen ve seçilen araç ve gereçler gibi konularda aynı hassasiyeti gösteriyoruz. Temennimiz; Çiçeklerimizin hayata merhaba dedikleri bu sihirli yıllarda, sahip oldukları neÅenin tüm yaÅamları boyunca devam ettirmesidir.

           BilindiÄi gibi insan yaÅamının geliÅiminde en dikkat edilmesi gereken dönem 0-6 yaÅlar arasındaki okul öncesi eÄitim dönemidir.YaÅamım sihirli yılları olarak adlandırılan okul öncesi dönem,çocuÄun yaÅamında önemli rol oynamaktadır.Bizler MECÄ°DÄ°YEKÖY NEÅELÄ° ÇÄ°ÇEKLER ANAOKULU olarak çocuklarımızın bu yıllarda kazandıkları akademik bilgilerin yanısıra sevme,sevilme,saygı ve insanı ayakta tutatan ahlaki deÄerlere sahip olmalarının gelecekteki baÅarılarına katkıda bulunduklarına inanıyoruz.Çocuklarımıza eÄlenerek öÄretmeyi amaçlayan MECÄ°DÄ°YEKÖY NEÅELÄ° ÇÄ°ÇEKLER ANAOKULU öncelikle saÄlık ve mutluluÄu hedef edinmiÅtir.Tam zamanlı çalıÅan danıÅmanımız,deneyimli ve güleryüzlü eÄitim ve personel kadromuz çocuklarımıza verdiÄimiz hizmetlerde daha verimli olmamızı saÄlayarak alanımızda farklılıÄımızı ortaya koyar.Nasıl ki çiçekler bulunduÄumuz mekanları süsleyip güzelleÅtiriyorlarsa çocuklarda hayatımıza renk katan süsleyen en güzel çiçeklerdir.Saygılarımızla...

NEÅELÄ° ÇÄ°ÇEKLER ANAOKULU

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÅiÅli mecidiyeköy kuÅtepe yuvalar kreÅler anaokulları